Kalite Politikamız

Miracle Resort Hotel olarak;

 • Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun olarak, kalite yönetim sistemimizi kurar ve tüm çalışanlarımızla birlikte uygulanmasını sağlarız.
 • Misafirlerimize sunmuş olduğumuz hizmetlerimizi, sürekli olarak ölçer ve iyileştirmek için çalışmalar yaparız.
 • Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikayetlerini takip eder, şikayetleri çözümler ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikayetleri kendimiz için fırsata dönüştürürüz.
 • Misafir memnuniyetini sağlamak için önce personel memnuniyetini sağlarız.
 • Misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz gıdalar sunarız.
 • İşletme olarak kalite, çevre ve iş güvenliği standartlarını sürekli olarak yükseltir, bunun bir sistem olarak uygulanmasını sağlarız.
 • Çalışanlarımıza, tüm kalite yönetim sitemlerimizle ilgili sürekli eğitim verir, bilgi paylaşımını sağlarız.
 • Ülke ve bölge politikalarına, gıda güvenliği, çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasalara uyumlu çalışarak, yeni yatırımlar yapar ve bulunduğumuz konumda lider olmayı hedefleriz.
 • Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önleriz ve doğayı koruruz, atıklarımızın miktarını azaltırız, geri dönüşümü sağlarız veya zararsız hale getiririz.
 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirir ve iş kazalarını önleriz.
 • Gelişen ve güncel teknolojiyi kullanarak, alt yapı ve donanım yatırımları yaparız.
 • Ulusal ve Uluslararası tur operatörleri ve tedarikçilerimize eşit koşullar sağlar; maximum karlılıkla, uyumlu ve iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürürüz.
 • Açık ve şeffaf yönetim biçimimizi, profesyonellik, dürüstlük, çalışkanlık, güvenilirlik ilkelerimizle oluştururuz.

 

Ahmet R. İLLEZ
Genel Müdür